2009-09-14

Styrelsemöte 2009-09-09

Styrelsemöte Norrekås och Örnahusens byalag
2009-09-09 hos Johan Edwards

 1. Närvarande:
  Johan Edwards, Anna Lancing, Pia Sigevall, Jan Bergström,Kurt Lekås, Maria Wihlborg och Stellan Sjölin

 2. Översiktsplanen:
  Styrelsen diskuterade läget för den nya Översiktsplanen för Örnahusen och Norrekås. Det uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att kontakta Maria Alfredsson och senare ev politikerna. Acceptans för ökad bebyggelse men med vidmakthållande av siktliner och öppet landskap. Dessutom bör det långsiktigt vara möjligt med hästhagar. Strävan efter samverkan med Skillinge Leje.

 3. Byalagets verksamhet
  Allmän diskussion om byalagets verksamhet:
  • Verka för fartsänkning på kustvägen under sommarmånaderna. Ordf tar kontakt med Vägverket och kommunen för att undersöka om frågan kan ingå i den nu aktuella diskussionen för vägar inom Simrishamn.
  • Beslöts att stötta Skillinge Leje för att bibehålla skolan i Skillinge. Kontakt tas med Ingemar Nilsson.
  • Verka för att bussen till Simrishamn/Skillinge/Ystad går via Borrbyvägen.
  • Sociala aktiviteter; Glöggmottagning för medlemmar hos ordföranden den 20 december kl 1500. Strandstädning till våren. Midsommarfirande på samma sätt som detta år. Byaloppis genomförs under juli men samordnas till en plats.

 4. Information till medlemmar
  Mail sändes ut till medlemmarna om pågående verksamhet och med uppmaning till att betala avgiften om man glömt detta. Informera om att Byalaget har anslagstavla vid Caferian och vid Norrekås brygga.

 5. Nästa styrelsemöte
  2009-11-18 hos Kurt Lekås, Nilsbacka kl 1900

Örnahusen 2009-09-13

Kurt Lekås / Johan Edwards

Sekreterare / Justeringsman