2011-07-10

Årsmöte

Årsmöte i byalaget kommer att hållas den 20 juli klockan 18.00 på vingården sånana.

Percy berättar om vingården och vi får smaka 2 viner.

Det kommer även att serveras kaffe. Allt bekostat av byalaget.

Vi hoppas på stor uppslutning!

Välkomna!
- Styrelsen

PS: Anmäl dig gärna via vår Facebook-sida genom att klicka här.

2011-07-05

Vindkraft - tematiskt tillägg till översiktsplan

På följande länk kan man studera kommunens tankar om vindkraftsutbyggnad!
http://www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/planer/utstallda_planer/vindkraftsplan-utstallning/

Vindkraft - tematiskt tillägg till översiktsplan 2001 - Simrishamns kommun
Diarienummer sbn: 2009/307Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema Vindkraft, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för utställning under tiden 24 juni - 24 augusti, 2011.