2010-10-18

Styrelsemöte Norrekås och Örnahusens byalag 2010-10-17

Närvarande: Anna Lancing, Kurt Lekås, Pia Sigevall, Jan Bergström, Maria Wihlborg och Margareta Lekander

  1. Genomgång av föregående protokoll.

  1. När det gäller översiktsplan för Örnahusen och Norrkås tar vi nya kontakter med kommunen så snart de nya politikerna har kommit på plats. Vi har fått stöd från Länsstyrelsen (se protokoll från mötet med kommunen 2010-08-30). Vi har även fått draghjälp från Ystad Allehanda i och med artiklar i tidningen.

Pia och Margareta sätter ihop en skrivning till samhällsbyggnadskontoret till nästa styrelsemöte.

Övriga frågor att ta upp i ärendet är hur man tänker kring utformningen av kommande bebyggelse och infrastrukturen i området.

  1. När det gäller hastighetsbegränsning på kustvägen har Jan Bergström tillskrivet Transportstyrelsen men även där blev det avslag. Detta beslut går inte att överklaga. Jan skriver till polisen och ber om skärpt trafikkontroll på vägen. Han tar även kontakt med Backåkra för att höra hur de har gått tillväga för att få begränsad hastighet under sommaren.

  1. Pia tittar på materialåtgång och kostnader för bänkar vid havet.

  1. Det är stora problem med att boende slänger trädgårdsavfall och grenar nere vid havet. Detta är förbjudet! Några av de negativa följderna av detta är att fiskarna får problem med att avfall och grenar fastnar i näten. Det blir också problem med att dräneringen som går genom området blir igensatt.

  1. Det är mycket glas och skräp nere vid stranden nu och byalaget beslutade därför att vi ska ha en ny städdag den 7 november med början kl. 11.00. STÄLL UPP OCH HJÄLP TILL ATT HÅLLA VÅR STRAND I GOTT SKICK!! Det tar bara någon timma om vi hjälps åt!

  1. Den 5-7 november är det Österlen lyser. Det vore trevlig om Örnahusen kunde lysa lite extra genom att alla tänder marschaller eller dylikt i sina trädgårdar. Byalagets styrelse kommer att sätta ut marschaller på fredagen på strategiska ställen i området.

  1. Det blir traditionsenlig glögg hos ordförande Kurt Lekås, Bernhard Nils väg 5 den 19 december mellan kl. 14-00 och 16.00. Välkomna!

  1. Nästa möte den 19 december kl.13.00.


Margareta Lekander /Anna Lancing


Sekreterare / Justeringsman