2012-03-19

Nytt från styrelsen den 25 februari 2012

- Översiktsplanen ligger utanför vår kontroll nu.

- Städning av stranden kommer att genomföras den 21 april kl. 10.00. Kusträddarna kommer att genomföra en skräpplockarmanifestation längs vissa kustavsnitt från Strömstad till Simrishamn denna dag. Även Skillinge leje kommer att ha sin strandstädning den 21 april av den anledningen.

- Nu är det dags att betala årsavgiften till Byalaget för 2012! Årsavgiften är på 100 kr och betalas till Bg 5967-6056.

Styrelsen