2016-03-25

Forminnesvård

Byalaget har fått en förfrågan om det finns någon/ra medlemmar som är intresserade att sköta Stora Kolhög,  dvs. det fornminne som som frilagts mittemot Hävdavägen 18 (Veterinärens) - sly måste röjas och gräs slås. 

Medel för införskaffande av lämplig utrustning finns. Beräknad insats 2-3 gånger per år.

Finns intressenter? Hör av dig/er till Byalagets styrelse. 

Strandstädning 24 april 2016 kl 10

Tid: Söndagen den 24 april, samling kl 10:00
Plats: Propellern,Örnahusens brygga

Nu är det dags att görs en insats som ALLA har gläjde av - VI STÄDAR STRANDEN mellan Spraggehusen och Norrekås. ALLA medlemmar uppmanas att deltaga, säckar tillhandahålls av Byalaget. 

Efter avslutat värv bjuder Byalaget på grillad korv.