2007-10-19

Kommunens namnsättning av vägar

"Det ryktas på byn att ....":

".... det överklagade ärendet tas upp i nämnden 23/10. Dock skall ordf för samhällsbyggnadsnämnden, Ulf Johansson redan sagt att S1an blir Tångvägen, att Bernard Nils väg försvinner och blir privat väg och utöver det inga namnförändringar."

Mig veterligt är det ingen i Örnahusen/Norrekås som blivit tillfrågad/informerad i namnsättningsfrågan av kommunen innan beslut togs i våras. Tydligen har någon namngrupp blivit tillsatt av kommunen som utan vidare kontakt med någon i Örnahusen/Norrekås föreslaget namnsättningen.

Som det är nu har vi ett halvtaskigt beslut som vi hade kunnat gjort något bra av om kommunen bara hade tillfrågat/informera dom som är närmast berörda (t ex dom som bor här!) och involverat byalaget.

En annan intressant synpunkt som har kommit upp bland "feministiska kretsar" i bygden är varför alla föreslagna vägnamn bär mansnamn....? Någon Örnahus-"kärring" borde väl ha kunnat platsa!

Byalagets förslag till ändring (som inte verka bifallas) finns att läsa på vår webbplats www.ornahusen.nu

@Richard
Lat: N55 27' 10" ; Long: E14 15' 47"

2007-10-01

Vägunderhåll?

Fråga från en medlem:

Jag undrar vem som ansvarar för vägunderhållet. Vi har betalat 350:- (höjt från 250:-) till Hävdavägens Vägsamfällighet. Vår del sköts väl OK men vem ansvarar för den del som börjar ungefär vid snickeriet och går bort till bonden - Christer - ? På den här sträckan har det hela sommaren varit och är fortfarande stora gropar i vägen. Faktiskt farligt för bl a cyklister eller vid promenad i höstmörkret. Vem åtgärdar?