2017-08-26

Protokoll för byalagets årsmötet 2017

Här kommer en länk till protokollet för byalagets årsmötet 2017.
Hälsningar från vännerna i byalagets styrelse! 


PDF-fil med protokollet för byalagets årsmötet 2017

2017-06-18

ÅRSMÖTE I BYALAGET 2017


  • Torsdagen den 20 juli 2017
  • Klockan 1900
  • Plats: Vingården Domän Sånana, Hävdavägen 36

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Årsmötet behörigen sammankallat
6. Genomgång av styrelsens berättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Framställningar från styrelsen och/eller inkomna motioner från medlemmar.
11. Årsavgiften för kommande år 2017/18.
12. Valberedningen har ordet
13. Val av ny styrelse, styrelseordförande, ledamöter och ev suppleanter.
14. Val av revisorer, en ordinarie och en suppleant.
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Avslutande av mötet

Välkomna gamla och nya medlemmar i Norrekås och Örnahusens Byalag!

FRIVILLIGA SÖKES TILL MIDSOMMARFIRANDET 2017!

Pga resor och engangemang på annat håll så kan tyvärr de flesta av styrelsens medlemmar inte deltaga i "förberedelserna/det praktiska" kring årets traditionella midsommarfirande på ängen nere vid Örnahusbron/byggan. 😕
Platsen är dock "reserverad och upplåten" av markägaren för ett midsommarfirande, så om vi kan hitta fler frivilliga som kan se till att resning av stång mm fixas så kan det bli av i alla fall. 😎
Så om du har lust att hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen.
Väderprognosen ser inte så ljus ut just nu [söndag 18/6] med 27 mm regn, men metrologerna har haft fel förr....!


2017-04-16

Protokoll från styrelsemötet 2017-03-29

Här är en länk till byalagets protokoll från styrelsemötet 2017-03-29

Protokoll 2017-03-29

Påskhälsningar från vännerna i styrelsen!