2013-10-02

Ny översiktsplan

Kommunens förslag till ny översiktsplan finns nu ute för "samråd". Alla detaljer hittar du på kommunens webbplats, men det som direkt berör Örnahusen finnes du i PDF-dokumentet på länken nedan.

Kolla gärna in detta......

Före den 3 december 2013 måste ditt skriftliga yttrande vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda.

http://simrishamn.se/pagefiles/21137/Webbversion_kap.2A.pdf

Inga kommentarer: