2015-10-18

Transportstyrelsens beslut angående byalagets överklagande kring att inte sänka hastigheten på Örnahusvägen

Hej alla medlemmar i Byalaget!

Transportstyrelsens har kommit med sitt beslut angående byalagets överklagande (tack Maria W i styrelsen för allt arbete!) kring att inte sänka hastigheten på Örnahusvägen. Tyvärr lika tråkig läsning som tidigare besked i frågan.....!

"Transportstyrelsen avslår överklagandet vad gäller 50 kilometer i timmen och avvisar yrkandet om 40 kilometer i timmen".

Men vi ger oss icke, även om frågan nog får vila något år.

Skrivelsen från Lena Martell, Sektion vägtrafik, Transportstyrelsen, Borlänge med beslutet kan du läsa i sin helhet här.

Inga kommentarer: