2016-03-25

Strandstädning 24 april 2016 kl 10

Tid: Söndagen den 24 april, samling kl 10:00
Plats: Propellern,Örnahusens brygga

Nu är det dags att görs en insats som ALLA har gläjde av - VI STÄDAR STRANDEN mellan Spraggehusen och Norrekås. ALLA medlemmar uppmanas att deltaga, säckar tillhandahålls av Byalaget. 

Efter avslutat värv bjuder Byalaget på grillad korv.

Inga kommentarer: