2008-07-15

Enskild väg

I anslutning till "hanteringen" av "Namnsättning mm av vägarna inom Örnahusen och Norrekås" vill jag komplettera med nedanstående definition och innebörd.


Väg – fastställd genom lantmäteriförrättning – definieras


Allmän eller Enskild

INNEBÖRD

A Enskild väg:

- Väg med statsbidrag (vägverket och/eller kommunen)

- Väg utan statsbidrag


B. Väghållare / ägare av enskild väg:

- Väg-förening/samfällighet (ett flertal fastighetsägare)

- En eller ett fåtal fastighetsägareC. Trafikförordningen

Trafikbestämmelser ( 10.kap)

Ägare av enskild väg utan statsbidrag avgör om trafik med motordrivna fordon får äga rum.
Förbudet skall utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Ansvarsbestämmelser (14.kap)

Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom väg-
märke eller på annat tydligt sätt medför böter.


Inga kommentarer: