2009-08-08

Konstituerande styrelsemöte 2009-08-02 hos Johan Edwards

Närvarande:
Johan Edwards, Anna Lancing, Pia Sigevall, Jan Bergström och Stellan Sjölin

Nya Styrelsen
:
  • Johan Edwards, Ordförande
  • Pia Sigevall, kassör med rätt att förvalta Byalagets medel på Sparbanken Syd i Borrby
  • Kurt Lekås, sekreterare
  • Övriga medlemmar, Anna Lancing, Stellan Sjölin,Jan Bergström och Maria Wihlborg

Nästa styrelsemöte:
2009-09-09 hos Johan Edwards

Örnahusen 2009-08-06


Kurt Lekås / Johan Edwards
Sekreterare / Justeringsman

Inga kommentarer: