2010-09-05

Styrelsemöte 2010-08-22

Norrekås och Örnahusens byalag

Närvarande: Anna Lancing, Kurt Lekås, Pia Sigevall, Jan Bergström och Margareta Lekander
 1. Genomgång av årsmötesprotokoll.

  – Kurt ber Rickard Nicklasson att lägga ut stadgarna på byalagets hemsida.
  – Pia skickar ut påminnelse om att betala årsavgiften. Samtidigt skriver hon något om hur vi kan värva nya medlemmar till Byalaget.
  – Pia tar kontakt med Bjärshög ang. lukten från gödselspridningen på gården.
  – Anna pratar med Christer om karta över dagvattenledningarna för ev. rensning.

 2. Kurt tar över ansvaret för att företräda byalaget i frågan om ny översiktsplan för området.

  Kurt, Margareta och Anna uppvaktar kommunen efter valet. Styrelsens uppfattning är att vi kan företräda byalaget genom att godta den ursprungliga planen på ca. 40 hus.

 3. Transportstyrelsen har sagt nej till hastighetsbegränsning på kustvägen under sommaren.

  Vi samlar ihop alla skrivelser och undersöker om det är någon idé att uppvakta kommunen i frågan. Vi tar även kontakt med Skillinge leje för ett ev. samarbete i frågan.

 4. Hamnkrogen är såld och det blev ett överskott på 1,7 milj. i föreningen.

  Styrelsen lämnar förslag om att en del av pengarna används till enkla bänkar utmed havet mellan Norrekås och Örnahusen. Dessa föreslås vara av samma typ som de som finns mellan Norrekås och Skillinge. Pia undersöker och tar sedan kontakt med Thomas Lekander för att kontrollera kostnader för detta.

 5. Nästa möte 17 oktober kl. 15.00 hos Margareta Lekander

Inga kommentarer: