2012-09-11

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2012-07-25

1. Ordförande hälsade alla välkomna till mötet

2. Till ordförande för mötet valdes sittande

3. Till sekreterare för mötet valdes sittande

4. Till justeringsmän valdes Hans Henecke och Johan Edwards

5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen

6. Revisorn befann räkenskaperna i sin ordning. Det finns 4489,75 i kassan.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

8. Årsavgiften ligger kvar på 100 kr/år. Beslutades att medlemsavgiften i fortsättningen ska inbetalas via utskickat inbetalningskort.

9. Valberedningen föreslog en justering i den förslagna dagordning när det gäller punkterna 9-13.

10. Beslutades att styrelsen ska bestå av minst 5 ledarmöter.

11. Samtliga medlemmar sitter på 1 år.

12. Till ordförande valdes Anna Lancing, till sekreterare valdes Maria Wihlborg, till kassör omvaldes Pia Sigevall, till suppleanter valdes Oscar Carlgren och Kurt Lekås.

13. Valberedningen och revisorerna sitter kvar ytterligare ett år.

14. Inga motioner hade inkommet till mötet.

15. Frågan om vilka frågor Byalaget ska driva och vilken funktion den ska ha diskuterades. Alla medlemmar måste engagera sig. Frågan utvärderas igen på nästa årsmöte.

Efter mötet talade Hans Henecke om Örnahusen i världen. Tack Hans det var mycket intressant!

Vid pennan
Margareta Lekander

Justeras
Hans Henecke

Justeras
Johan Edwards

Inga kommentarer: