2016-07-28

Årsmötesprotokoll 2016 för Norrekås och Öranhusens Byalag

Här kommer en länk till protokollet för byalagets årsmötet 2016. 
Soliga hälsningar från vännerna i byalagets styrelse! 
😎

Inga kommentarer: