2016-07-11

Kallelse och dagordning för byalagets årsmöte 2016

Bifogat är länk till kallelse och dagordning för byalagets årsmöte 2016.
Torsdagen den 21 juli 2016
Klockan 1900
Plats: Jord till Bord, Fiskarens Ro Hävdavägen 63
Möjlighet till lättare förtäring finns i restaurangen.

Inga kommentarer: