2009-07-07

Styrelsemöte söndagen den 5.7 hos Johan

Närvarande: Maria, Hans, Helena, Pia, Johan, Rickard

§ 1 . Rapportering kring diverse punkter

 • ÖP: Vi har fått svar från Ulf Johansson ordf. SBN att inget sker med det återremitterade planförslaget förrän nästa möte i SBN som äger rum i september. Nya styrelsen kontaktar SBN i september för uppföljning,.
 • Skrivelse till Länstyrelsen angående sommarsänkning på kustvägen: Vi har fått svar att inget beslut kan fattas under sommaren p.g.a. semestrar. Nya styrelsen följer upp i september.
 • Picknick plats vid Risteören: Punkten ställs på sparlåga för att ev. återkomma vid ett senare tillfälle.
 • Vägarna: Många frågor bl.a skyltning och tillhörighet VSF kom upp till diskussion. Samfattning – vi vet för lite och steg 1 måste vara att driva frågorna i VSF. Vi beslöt att närvara vid nästa VSF’s årsmöte – samtliga styrelsemedlemmar är berörda (undantag Vivecka).
 • Årsmöte GA 4 (så heter vägsamfälligheten Hävdavägen södra) – Torsdagen den 30.7 kl. 18.30 i Hembageriet.

  Punkter att ta upp:
  • Frågan om namnskyltar (behov, antal, placering)
  • Kommunens ansvar för vägnätet vid ökad exploatering
  • Behov av klarhet gällande tillhörighet – ex. Johan är medlem men inte Maria, helt enkelt behov av omprövningsförrättning med förändrade andelstal som resultat. Kostnader för omprövningsförrättning?
 • Midsommarfirande vid havet: Mycket lyckat arrangemang, ca. 65 besökare, detta skall genomföra igen!

§ 2 Årsmötet:

 • Årsmötet genomförs lördagen den 1.8.2009 start 16.30. Plats – i vingården hos Percy. I anslutning till mötet kommer Percy att ge oss en presentation av sin verksamhet.
 • Nya styrelsen – förslag på namn finns. Rickard, Hans och Helena önskar helst inte att bli omvalda men kan trots allt vid behov tänka sig att kvarstå. Målsättning – friskt blod.
 • Stadgeändring: Styrelsemedlemmar sitter i TVÅ år, från ÅRM till ÅRM.
 • Inbjudan: Via mail (Rickard) och i skåpen (Johan). Johan upprättar inbjudan.
 • Samling 30 min innan ÅM – styrelsemedlemmar.

§ 3 Byaloppis:

Vi genomför en byaloppis söndagen den 19.7 10-13.

Plats – efter diskussion – var och en i eget ”garage” (om detta inte var vad vi beslutade så får den som tycker annat ta tag i detta)

Inbjudan:

  1. Till hushållen i området att deltaga som säljare via flygblad i brevlådorna – göra av Pia
  2. Inbjudan till medlemmar via e-mail – göra av Rickard
  3. Annons i Österlenmagasinet (OBS, deadline torsdagen den 9.7) – göra av Maria
  4. Anslag i lådorna göra av Johan (redan fixat)

Vid pennan - Johan

Inga kommentarer: