2009-04-15

Medlemsmöte påskdagen den 12.3.2009 hos Pia Siegevall

Närvarande: Medlemmar – ca. 20, från styrelsen: Helena, Richard, Johan, Viveca och Hans

§ 1 . Rapportering kring diverse punkter

 • Skrivelse till Länstyrelsen angående sommarsänkning på kustvägen: Länstyrelsen yrkar på avslag men polisen säger ja. Vi har replikerat med ytterligare en skrivelse och pekat på bl.a polisens ja. Vi räknar med slutgiltigt svar i maj.
 • Picknick plats vid Risteören: Kommunen vill inte bidraga med material som vi hoppats på, resultatet blir nu att vi ”begraver” denna punkt för att ev. återkomma när tiderna är bättre.
 • Vägarna: BL går inte vidare utan arbetet med att förbättra vägarna och att dämpa hastigheten MÅSTE ske inom de vägsamfälligheter som finns representerade i området.

 • Namnfrågan: Vägarna är nu namnsatta och aktuell karta finns bl.a. att hämta på ”macken” i Skillinge. Tydligen stämmer kommunens egen karta för navigation INTE. Namnskyltar på vägarna kommer INTE att ombesörjas av kommunen utan här måste Vgsheterna agera.

  BL funderar kring frågan hur ev. namnskyltar skall se ut och uttalar en rekommendation så att vi inte får ”namnskylts kaos” i området. Diskussion nästa styrelsemöte.

 • Strandstädning: Årets städning genomförs samtidigt med Skillinge Leje och det blir lördagen den 25 april, samling vid Risteören.
 • Midsommarfirande vid havet: Start kl. 15.00 midsommarafton vid Katarina Zells äng.
 • Kollektivtrafiken i området: Kommunen har tillfrågat bl.a. BL angående önskemål om framtidens kollektivtrafik i kommunen. BL har inlämnat förslag om ny linjesträckning linje 577 som skulle innebära att boende i Norrekås/Örnahusen får förbättrad tillgång till kollektivtrafik. Förslaget har fallit i god jord och kommunen arbetar nu med Skåne trafiken för att undersöka vårt förslag.
 • Status ÖP: Beredningsarbetet är avslutat och planen har nu överlämnats till politiskt beslut, när vet vi ej.
 • ”Social plan”: BL har tittat på ett väckt förslag om att skapa en ”social plan” i området för gemensamma aktiviteter ex. fotboll, brännboll. Tilltänkt mark är tyvärr inte längre disponibel men kanske det finns alternativ. Vi undersöker detta. Diskussion nästa styrelsemöte.
 • Möteskalendern: Årsmötet genomförs lördagen den 1.8.2009 start 16.30. Plats – i vingården hos Percy. I anslutning till mötet kommer Percy att ge oss en presentation av sin verksamhet. Kanske läge för en picknickkorg med lite vin och ost??!!

  § 2 Övrigt:

 • Vi har ”ärvt” propellern från Lejet. Diskussion om vad detta innebär vid nästa styrelsemöte.
 • Brygga/Bron Örnahusen – vem sköter denna? BL kolla detta.
 • Kassören rapporterar kort om våra finansiella förehavanden och aktuellt antal medlemmar
 • Uppmaning från Marianne och Anders att vi ALLA skall hålla låg hastighet på våra vägar och föregå med gott exempel!

Vid pennan - Johan

Inga kommentarer: