2009-04-11

Kartor med gatunamn från kommunen och företagarföreningen i Skillinge

Från Berit Roos på kommunen har vi fått följande 3 kartor över Norrekås och Örnahusen med aktuella vägnamn. Om man förstora upp kartorna i PDF-läsaren så syns vägnamn och annat ganska tydligt.
  1. Karta norra delen
  2. Karta mittersta delen
  3. Karta södra delen

Även företagarföreningen i Skillinge har tagit fram en karta som från påsken 2009 finns att tillgå i Skillinge-kiosken och ett utkast till denna finns också på länken nedan:

Inga kommentarer: