2009-04-11

Styrelsemöte 2009-02-08 klockan 1800

Styrelsemöte 2009-02-08 klockan 1800

Närvarande: Helena, Johan och Hans

§ 1 . Skrivelse till Vägverket angående ”sommarsänkning” på Kustvägen
Vi gick igenom skrivelsen och gjorde en del mindre ändringar.

§ 2 Vad skall Byalaget göra
Kort diskussion om möjliga aktiviteter….Följande förslag enades vi kring men denna punkt måste diskuteras vid nästa SM där förhoppningsvis fler ledamöter kan deltaga.

 • Strandstädning, vi upprepar denna positiva aktivitet.
  Tid skall koordineras med Skillinge Leje.
 • Anlägga en enkel ”picknick” plats vid fortet Risteören, enkelt markfast bord/bänkar.
  Vi skall undersöka om kommunen kan bidraga.
 • Studiebesök hos Percy i vingården, eller som Hasse trodde vinägergården.
  Vi kollar med Percy.
 • ”Anlägga social yta”, plats för fotboll, brännboll eller andra gemensamma aktiviteter.
  Vi måste diskutera vidare.
 • Midsommarfirande, en gemensam aktivitet för byarna. Lära känna och svetsa samman. Enkla former, Tänkt plats – Katarina Zells äng vid havet.
  Vi sonderar möjligheterna till plats och diskuterar senare vad och hur!

§ 3 Möteskalendern

Sönd.15.3 kl. 15, förberedelse inför Påskmötet som är medlemsmöte
Sönd.12.4 kl. 15, medlemsmöte på Påskdagen
Sönd.28.6 kl. 15, styrelsemöte, plats – växthuset hos Johan
Lörd. 1.8 kl. 16.30. årsmöte – förhoppningsvis hos AnnTheres


§ Att göra Vem gör Bis wann
1. Skrivelse vägverket:
 • Skicka in

Helena

omg.
2.
Aktiviteter Byalaget:
 • Höra med kommunen - ang. ”picknick” plats
 • Strandstädningen –

  koordinera med Lejet

 • Midsommar – kolla med

  Katarina ang. plats  Johan

  Helena

  Helena15.3

15.3

15.3

Inga kommentarer: