2009-04-11

Konstituerande styrelsemöte söndagen den 3/8 2008

PROTOKOLL NORREKÅS OCH ÖRNAHUSENS BYALAG

Konstituerande styrelsemöte söndagen den 3/8 2008

Närvarande:

Pia Sigevall, Maria Wihlborg, Helena Åkesson, Johan Edwards, Richard Niklasson, Hans Henecke

Ej närvarande:

Viveka Petrén

  1. Den nyvalda styrelsen sammanträdde i direkt anslutning till byalagets årsmöte och beslutade följande:
   Kassör 1 år – Richard
   Sekreterare 1 år – Johan
   Ordförande 1 år – Helena
  1. Nästa möte och bl.a. avstamp för de på årsmötet beslutade arbetspunkterna blir:
   Söndagen den 7/9 kl. 17.00 hos Pia Sigevall
  1. Richard uppdaterar byalagets hemsida med de nya styrelseledamöterna.
  1. Styrelsen beslöt att byalagets stadgar samt styrelseprotokoll skall publiceras på byalagets hemsida www.ornahusen.nu.
Protokollförare:

3 augusti 2008

Johan Edwards

Inga kommentarer: