2009-04-11

Styrelsemöte 2008-09-07 klockan 1700

Styrelsemöte 2008-09-07 klockan 1700

Närvarande: Helena, Pia, Maria och Hans

§ 1 Vägfrågan.

En karta som markerar vilka vägar som har bidrag och vilka som är enskilda finns hos byalaget för att reda ut helheten. Frågan om kommunens inblandning i ex ”Tångvägen” måste redas ut.

Specifika frågor om vägar samlas ihop, men kommer inte att arbetas med innan vi har en kontroll över helheten.

§ 2 Hastighet på Örnahusvägen

Frågan har drivits av enskilda intressen under åren. De skrivelser som finns i ärendet ska samlas in, för att kunna driva vidare frågan. Realistisk målsättning skulle kunna vara att få ner hastigheten till 50 km/t under sommaren.

§ 3 Samverkan med vägsamfälligheterna

I enlighet med viljeinriktningen som togs på årsmötet kommer byalaget att bjuda in vägsamfälligheterna för att öppna upp för en dialog om samverkan.

E n viktig fråga att titta på vid det tillfället är möjligheten till EU-bidrag.

Förslag på tid 25 okt kl 1400.

§ 4 Bjuda in kommunen

Byalaget kommer att bjuda in kommunens representanter för ett dialogmöte. Frågor som kan tas upp är: Belysning av vägar, vägskyltning, bygglovshantering och översiktsplan.

Förslag på tid vecka 2 kl 1600.

§ 5 Nästa möte 23 november kl 15:00. Förslag på plats: hos Maria Wihlborg

Handlingsplan:

Att göra Vem gör När ska det vara klart
1. Prata med Jan Bergström om skrivelse till länsstyrelsen Pia 25 okt
2. Vägskyltning, vilka tankar har kommunen? Stefan Tellman frågas Hans 25 okt
3. Bjuda in kommunen till en träff med byalaget Johan 23 nov ska förfrågan skett
4. Belysning. Kontrollera med kommunen om deras tankar Hans 23 nov
5. Möte med vägsamfälligheterna. Bjuda in Helen, Johan okt

Inga kommentarer: