2009-04-12

Kommunen vill ha 30-gräns längs kusten

Citat från Ystadsallehanda, kanske ger hopp för en sommarsänkning av hastigheten på Örnahusvägen.... ?

http://www.ystadsallehanda.se/article/20090409/SIMRISHAMN/574206147/1067/SIMRISHAMN/&/Kommunen-vill-ha-30-grans-langs-kusten

Publicerad: 9 april 2009, 01:15

Simrishamn
Nedfarterna till Mälarhusen, Kyhl och Borrby strand bör vara 30-vägar. Det anser kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning, som vill trotsa Vägverket.Kommunen har tidigare velat sänka hastigheten på nedfarterna från 50 kilometer i timmen till 30 eftersom det bor många och rör sig mycket folk längs vägarna.

Vägverket har dock avstyrkt hastighetssänkningen.

Men eftersom kommunen beslutar om hastighetsbegränsningar inom tätbebyggda områden vill ksub envisas och ändå besluta om en sänkning av hastigheten.

När slutgiltigt beslut är fattat kan dock Vägverket överklaga kommunens beslut till länsrätten.

Inga kommentarer: